مهندس پویا خزائلی

مهندس پویا خزائلی

پویا خزائلی، متولد ۱۳۵۴ تهران، فوق لیسانس معماری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و دانش آموخته «معماریِ خاک» از دانشگاه گرنبلِ فرانسه (موسسه CRAterre).

از سوابق حرفه ای وی می توان به همکاری با هادی میرمیران، بهرام شیردل، شیگروبن، آنا هرینگر، کمرون سینکلر و

تأسیس دفتر معماری Monargile اشاره کرد، پویا خزائلی معمار سال ایران در سال ۱۳۹۴ شناخته شده است.

جوایز:

. World Design Impact Prize – 2016

. Emerging Architecture Awards (Architectural Review) – 2015

. معمار سال ایران ۱۳۹۴ (هنر و معماری)

. جایزه اول معمار (۱۳۸۸)

. چهارمین بینال مجسمه سازی تهران، جایزه اول کماالدین‌بهزاد