دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.

این دانشگاه که پیشنهاد تأسیس آن به قبل از دهه بیست خورشیدی بر می‌گردد از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران به شمار می‌آید.

دانشگاه فردوسی مشهد در زمان پهلوی از نظر علمی و آکادمیک زیر نظر دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا قرار داشت.

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور، از وجود ۸۲۱ عضو هیأت علمی متخصص و پرتلاش برخوردار است.

در حال حاضر تعداد ۹۸۵۸ دانشجو در گروه علوم انسانی، ۳۲۳۲ دانشجو در گروه علوم پایه، ۵۴۸۱ دانشجو در گروه فنی و مهندسی، ۴۲۳۴ دانشجو در گروه کشاورزی و دامپزشکی

و ۳۰۴ دانشجو در گروه هنر مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد ۱۱۰۴۴دانشجو در مقطع کارشناسی و ۱۲۱۶۷ دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی می باشند.

این دانشگاه از پردیسی بسیار وسیع، زیبا و سرسبز برخوردار است و بیش از یک دهه است که به عنوان دانشگاه سبز در جهت حفط محیط زیست تلاش می کند.

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد در افق چشم انداز ۱۰ ساله خود یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه ‌پردازی و توسعه فناوری،

برخوردار از جایگاه معتبر در بین ۱۰ دانشگاه اول جهان اسلام و در شمار ۵۰۰ دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی قرار گیرد.