انجمن علمی معماری

انجمن علمی معماری

انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۵ با فعالیت های مختلف در حوزه های آموزشی، پژوهشی و همچنین

ایجاد ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه توسط عده ای از دانشجویان علاقمند شکل گرفت.

این انجمن در سالیان فعالیت خود موفق شده فعالیت های ارزشمندی در راستای اهداف کلان خود انجام دهد.

شاید از اصلی ترین اهداف آن بتوان به تشویق سایر دانشجویان به حضور و فعالیت در برنامه ها و طرح های انجمن علمی و آماده سازی و افزایش توانمندی آنها در فعالیت های جمعی اشاره کرد.

همچنین در همین راستا استفاده از توانایی و کشف استعدادهای ذاتی دانشجویان در قالب های مختلف علمی نظیر بخش های پژوهشی، آموزشی، کنفرانس ها و همایش ها و

همچنین بکارگیری توانایی های فردی و انتقال این توانایی به دیگران در الویت بوده است.

از دیگر اهداف انجمن علمی معماری باید به ارتباط موثر با اساتید هئیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی و حضور کادر مدیریتی دانشکده ائم از ریاست، معاونت و

مدیر گروه دانشکده در رأس برنامه ها و فعالیت های انجمن علمی در قالب مشاوره و راهنما اشاره کرد.

در انتها لازم به ذکر است با توجه به تعداد و حجم فعالیت های بالای این انجمن علمی در سال های اخیر، انجمن های بین رشته ای از این انجمن بیرون آمدند که

از جمله آنها میتوان به انجمن علمی مهندسی پایدار و انجمن علمی هنر اشاره کرد.