نمایشگاه عکس ارزش های پنهان محله ی سرشور

نمایشگاه عکس ارزش های پنهان محله ی سرشور

انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی “نمایشگاه عکس ارزش های پنهان محله ی سرشور را زیر نظر دکتر قهرمانی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ مقارن با روز جهانی شهرسازی به مدت یک هفته برپا نمود.

هدف از این نمایشگاه شناخت و درک بهتر و عمیق تر ارزش های نسبتا فراموش شده ی محله ای می باشد که روزگاری در سطح شهر بی همتا بوده است. تا بدین وسیله دانشجویان بتوانند الگوهای موجود و کهن بافت را شناسایی کرده و به هنگام ارائه طرح های خلاقانه خود برای معاصرسازی این محله ی باهویت این ارزش ها و الگوهای منسجم و کهن را به کارگیرند .

photo_2016-11-11_08-59-17

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d9%88%d8%b1

 

انجمن علمی برای آشنا ساختن سایر دانشجویان با ارزش های پنهان محله ی سرشور و درگیر کردن ذهن آنان، آثار دانشجویان ورودی ۹۲ شهرسازی را که طرح ۴ خود را در ارتباط با این محله ارائه خواهند داد در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۲جمع آوری نموده است. سپس با داوری خانم مهندس سارا عباسپور (کارشناس شهرسازی– کارشناس ارشد عکاسی) و آقای مهندس صالح شریفی (دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه تهران – استاد راهنمای طرح ۴ شهرسازی) عکس هایی که هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ فنی دارای کیفیت قابل قبولی می باشند، برگزیده شده اند.

photo_2016-11-11_09-00-16

 

عکس های منتخب با همکاری دانشجویان ورودی ۹۲ شهرسازی در باغ یادگیری دانشکده به مدت یک هفته به همراه مختصر تاریخچه ای از محله ی سرشور به نمایش گذاشته شده است.

3

 

2

 

photo_2016-11-11_11-53-08

 

photo_2016-11-11_11-53-14

 

photo_2016-11-11_11-53-18

 

photo_2016-11-11_11-53-21

 

photo_2016-11-11_11-53-25

 

photo_2016-11-11_11-53-29

 

photo_2016-11-11_11-53-33

 

photo_2016-11-11_11-53-36

 

photo_2016-11-11_11-53-40

 

photo_2016-11-11_11-53-43

 

photo_2016-11-11_11-53-47

 

photo_2016-11-11_11-53-51

 

photo_2016-11-11_11-53-55

 

photo_2016-11-11_11-53-59

 

photo_2016-11-11_11-54-03

 

photo_2016-11-11_11-54-07

 

photo_2016-11-11_11-54-13

 

photo_2016-11-11_11-54-17

 

photo_2016-11-11_11-54-23

 

photo_2016-11-11_11-54-28

 

photo_2016-11-11_11-54-34

 

photo_2016-11-11_11-54-38

 

photo_2016-11-11_11-54-42

 

photo_2016-11-11_11-53-00

 

photo_2016-11-11_11-53-04

 

2 دیدگاه

2 دیدگاه در “نمایشگاه عکس ارزش های پنهان محله ی سرشور

  1. یک کاربر گفت:

    #محلات_قدیمی_مشهد #محلات_قدیمی #بافت_قدیم #,بافت_قدیم_مشهد
    #مشهد۲۰۱۷ #نمایشگاه_ارزش_های_پنهان_در_محله_سرشور

  2. Denim گفت:

    This is indeed sad. Part of me is channeling my dad, i.e. keep it in case you need it later. Another part is sad that I’m not there with you as you make this hehtewrrncaing gift to a good friend.We don’t know what the future holds, but sadly, the present has our son on a shelf in the dining room.

دیدگاه خود را بنویسید: