نمایشگاه تخصصی کتب معماری و شهرسازی

photo_2016-10-12_16-05-11

انجمن های علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی
و موسسه تخصصی مهراز ۸ برگزار میکند.
«نمایشگاه تخصصی کتاب معماری و شهرسازی»
در باغ یادگیری دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی
از ۲۴تا۲۶مهرماه

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: