فراخوان کتاب برتر با موضوع بازآفرینی شهری

photo_2016-10-28_09-14-51

جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران شهری

.

.

.

فراخوان معرفی برترین کتاب در حوزه تالیف و ترجمه با موضوع بازآفرینی شهری

برگزار کننده:

دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی _ دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

اهداف رویداد:

۱٫افزایش حساسیت مردم نسبت به مطالبه کیفیت به منزله یک حق شهروندی در محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری

۲٫ارتقای خلاقیت و نوآوری در برنامه های بازآفرینی شهری

۳٫دستیابی به توافق جمعی میان متخصصان و مدیران و مردم در باب تعریف کیفیت اقدامات (در دو بخش فرآیند و فرآورده) در محدوده ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری

۴٫مطرح شدن موضوع “ارتقای کیفیت در برنامه های بازآفرینی شهری” به مثابه فرآیندی میان سازمانی و میان رشته ای

معرفی:

رویداد “جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری” با هدف شناسایی و تقدیر از تجاربی که توانسته اند در بافت های شهری، اثر آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشند، برگزار می گردد. بهترین تجربه ها به فعالیت هایی اطلاق می شود که با ساختار مدیریتی صحیح و ابتکار عمل توانسته اند با استفاده از مشارکت حداکثری و استفاده بهینه از منابع موجود در طرح خود، به چارچوب های توسعه پایدار وفادار مانده باشند. این جایزه ملی به عنوان اولین جریان فرهنگی در حوزه بازآفرینی شهری مطرح شده است و در میان جوایز مشابه بالاترین جایگاه را در سطح ملی خواهد داشت.

شورای داوری بر اساس شاخص های کیفی بدست آمده از اجماع نظر میان مردم، متخصصان و صاحب نظران حرفه و دانشگاه، تجربه های برتر در حوزه های موضوعی – موضعی بازآفرینی را اعلام خواهد کرد.

بر اساس سیاستگزاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مبتنی بر رویکرد محله محوری در بازآفرینی شهری، شناسایی تجربه های موفق از سطح محلات شهری شروع شود و به تدریج عرصه های همگانی شهر را مخاطب قرار دهد.

بنابراین تجربه های مورد نظر رویداد را می توان فعالیت هایی که در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محدوده ها و محله های هدف بهسازی و نوسازی، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، بهبود ساختار کالبدی و کارکردی، ارتقای عرصه های همگانی و توسعه زیرساخت های موردنیاز محلی انجام شده اند و به مرحله بهره برداری رسیده اند، دانست.

جوایز:

اعطای تندیس اثر گذار ترین کتاب در زمینه باز آفرینی شهری به مولفان و مترجمان برگزیده در مراسم رویداد جایزه ملی بهترین تجربه های بهسازی و نوسازی شهری

مهلت نام نویسی:

۲۰ مهر ماه لغایت ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۵

تاریخ اعلام نتایج داوری آثار: دی ماه ۱۳۹۵

جهت نام نویسی آثار به پایگاه اینترنتی www.iburp.ir  بخش ثبت نام مراجعه فرمائید.

1 دیدگاه

یک دیدگاه در “فراخوان کتاب برتر با موضوع بازآفرینی شهری

  1. Digger گفت:

    I’ve never done the AI thing, and haven’t caught FNL either (see my previous day’s comment for the pathetic reasons why)….while I would give FNL a shot, with my love of football, I just can’t pull the trigger on AI. It feels like a creepy, overblown updated version of Star Search to me. And before you start criticizing yourself for writing about “terrible, rancid, crap unworthy of watching, listening to, and thinking about,” join me for my closet Jerry Springer addiction so;e3ime&#82t0m.then we can talk. I’m so ashamed.

پاسخ دادن به Digger لغو پاسخ