فراخوان عضویت در شبکه های ارتباطی بزرگترین تشکل علمی/دانشجویی

فراخوان عضویت در شبکه های ارتباطی بزرگترین تشکل علمی/دانشجویی

photo_2016-10-28_09-42-22

فراخوان عضویت در بزرگترین تشکل علمی/دانشجویی معماران، مرمت گران و شهرسازان کشور
.

.

.

اتحادیه انجمن های علمی/دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

آدرس الکترونیکی: www.uaur.ir

پست الکترونیکی: info@uaur.ir

کانال تلگرام: telegram.me/uaurir

صفحه اینستاگرام: instagram.com/uaurir

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: