طرح جامع حمل و نقل شهر چناران

طرح جامع حمل و نقل شهر چناران

کارگاه شهرسازی ۳
دانشجویان: لعیا طالب همت، ساجده اعلمی، مهدیس برهانی
زیر نظر اساتید محترم: دکتر کریمانی، مهندس قلندریان
%d8%ac%d9%84%d8%af-1-50

%d8%ac%d9%84%d8%af-5-38

گزارش حاضر به رئوس کلی موارد مرتبط با حمل و نقل در سطوح مختلف، و همچنین شناخت مباحث حمل و نقلی شهر چناران می پردازد. در این گزارش سعی بر آن بوده است که با داشتن دیدی سلسله مراتبی، موارد خواسته شده در شرح خدمات از بالاترین و کلان ترین سطح یعنی سطح ملی، مورد بررسی قرار گرفته و به تدریج با رعایت سلسله مراتب در خرد ترین سطح یعنی سطح درون شهری مطالعه و ارائه شوند. در همین راستا در ابتدا رویکرد کلی نظام نسبت به حمل و نقل با توجه به طرح های کلان و برنامه های حمل و نقل در سطح ملی بررسی شده است. سپس طرح های فرادست شهرسازی مربوطه مطالعه شده و جایگاه شهر مورد بررسی در آن تبیین شده است. در نهایت آن دسته از ویژگی های شهر چناران که میتوانند بر سیستم حمل و نقل موثر واقع شوند استخراج و در گزارش، ارائه شده اند.
%d8%ac%d9%84%d8%af-5-40

جهت دانلود فایل ها، بر روی لینک کلیک کنید.

جلد ۱

جلد ۲

جلد ۳

جلد ۴

جلد ۵

1 دیدگاه

یک دیدگاه در “طرح جامع حمل و نقل شهر چناران

دیدگاه خود را بنویسید: