طرح جامع حمل و نقل شهر چناران

طرح جامع حمل و نقل شهر چناران

کارگاه شهرسازی ۳
دانشجویان: شقایق پارسا، مسعود عباسی نیا، احسان شرافتی
زیر نظر اساتید محترم: دکتر کریمانی، مهندس قلندریان

%d8%ac%d9%84%d8%af-2-70 %d8%ac%d9%84%d8%af-2-35

.

.

.

جهت دانلود فایل ها، بر روی لینک کلیک کنید.

جلد ۱

جلد ۲

جلد ۳

جلد ۴

جلد ۵

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: